Đã hoàn thành

MySQL, Python Job by akibu

Project is to create new odds table for soccer web scraper, then pair games correctly between MySQL database and odds text file.

Kỹ năng: MySQL, Python

Xem thêm: scraper odds, mysql soccer, web odds, table scraper, games database project, soccer project, database odds, akibu, web scraper odds, text soccer, soccer mysql database, create soccer table, soccer mysql, soccer scraper, mysql odds, soccer games, soccer web database, create odds, web scraper database, soccer odds, project xml file mysql database, mysql database file ftp server, create soccer database, odds soccer, odds database

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Pencaitland, United Kingdom

Mã Dự Án: #1663945

Đã trao cho:

charleslewisjose

Hired by the Employer

£45 GBP trong 3 ngày
(11 Đánh Giá)
4.2