Đang Thực Hiện

MySQL, Python Job by akibu

Project is to create new odds table for soccer web scraper, then pair games correctly between MySQL database and odds text file.

Kỹ năng: MySQL, Python

Xem thêm: mysql soccer, web odds, games database project, soccer project, database odds, akibu, text soccer, soccer mysql database, create soccer table, soccer mysql, mysql odds, soccer games, soccer web database, create odds, soccer odds, create soccer database, odds soccer, odds database, create text games, database soccer, soccer table project, soccer database mysql, soccer odds database, games project, create mysql soccer database

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Pencaitland, United Kingdom

Mã Dự Án: #1663945

Đã trao cho:

charleslewisjose

Hired by the Employer

£45 GBP trong 3 ngày
(11 Đánh Giá)
4.2