Đóng

Quảng cáo trên Facebook Job by

Dự án này đã được trao cho rony47 với giá $5 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$5 USD / hour
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

H rony47 ,I am writing to you privately for a quote, i need 300 votes for a facebook contest, if was possible to complete the job in two days, 150 for day :)

thanks a lot

greetings

Andrew

p.s i have completed the form with my budget, but tell me what is the exact price for the work that i ask

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online