Đã Trao

.NET, Lập trình C# Job by accordiane

Can you do C#? I'm a student and I need you to work on my unfinished airline reservation project for $30

Kỹ năng: .NET, Lập trình C#

Xem thêm: unfinished project, reservation project, project reservation, project airline reservation, project airline, airline reservation work, project airline reservation system, airline reservation project, airline reservation system project, project student

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Philippines

Mã Dự Án: #1664277

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

Indexpage

Hired by the Employer

$30 USD trong 5 ngày
(7 Đánh Giá)
6.3