Đã Trao

.NET, Lập trình C# Job by accordiane

Hi. Can you do c#? I need you to work on my airline reservation project, I'm a student. Please add me on skype [url removed, login to view]

Kỹ năng: .NET, Lập trình C#

Xem thêm: reservation project, oscommerce add skype, custom college student agendas, project reservation, custom website student, project airline reservation, project airline, add skype widgets squarespace, add skype project, add skype magento, add skype support website, add skype phpbb3, reservation skype, airline reservation work, airline reservation project, project student

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Philippines

Mã Dự Án: #1664284

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

WhizPool

Hired by the Employer

$30 USD trong 5 ngày
(19 Đánh Giá)
7.1