Đóng

Java Job by

Dự án này đã được trao cho msabouri với giá $40 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$40 USD
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

I need two projects done by tomorrow!

Links found here to details

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online