Đang Thực Hiện

Custom Project 29 May 2012 22:34:39

Same project. Rewriting of nearly 6500 words in $42.

Escrow created. Deadline around 3 to 4 days with partial progress shown upon daily purpose.

Kỹ năng: Viết lại bài báo

Xem thêm: project mangement words

Về Bên Thuê:
( 34 nhận xét ) Lahore, Pakistan

Mã Dự Án: #1665021

Đã trao cho:

aonefreelancer

Hired by the Employer

$42 USD trong 3 ngày
(128 Đánh Giá)
7.2