Đã Hủy

Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Photoshop Job by sumonbce

I will done this work successfully.

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Photoshop

Xem thêm: sumonbce, custom php work, bid custom design work, project game cross work, custom database work, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) nilphamari, Bangladesh

Mã Dự Án: #1665619

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

contestbd

Hired by the Employer

$250 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0