Đang Thực Hiện

Magento, MySQL, PHP, Giỏ hàng mua sắm, Thiết kế trang web Job by kostad

General fix on Magento 1.5 site / Java / PHP and CSS

Kỹ năng: Magento, MySQL, PHP, Giỏ hàng mua sắm, Thiết kế trang web

Xem thêm: magento custom css, fix magento site, java css project, custom php dating site, custom css ning site, java magento, magento custom site, magento java, custom php nuke site

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét ) Sydney, Australia

Mã Dự Án: #1665856

Đã trao cho:

kiutisuperking

Hired by the Employer

$50 USD trong 1 ngày
(150 Đánh Giá)
6.7