Đang Thực Hiện

Lập trình C++, Metatrader Job by Denisaa

MT4 EA. Pattern Based with Filters and Money Management.

Kỹ năng: Lập trình C++, Metatrader

Xem thêm: mt4 project, filters mt4, custom project management, mt4 custom, project mt4, mt4 pattern, money management mt4, trading simple money management, mt4 management, metarader money management, project pattern, pattern project, custom mt4, mt4 money management

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Fuengirola, Spain

Mã Dự Án: #1666261

Đã trao cho:

barmenteros

Hired by the Employer

$400 USD trong 7 ngày
(77 Đánh Giá)
6.9