Đã Trao

Article Writing, Biên tập, Viết báo cáo, Research Writing Job by valyou

Same specs as last project you did for me.

this time - 40 articles.

Kỹ năng: Article Writing, Biên tập, Viết báo cáo, Research Writing

Xem thêm: project specs, last project, project 123, project specs web, php project specs, online project specs doc, sample software project specs, flash countdown custom time, custom time control, custom written articles

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Tel Aviv, Israel

Mã Dự Án: #1666335

1 freelancer đang chào giá trung bình $160 cho công việc này

devilishangel04

Hired by the Employer

$160 USD trong 7 ngày
(14 Đánh Giá)
4.5