Đang Thực Hiện

Quảng cáo trên Facebook, Linkedin Job by oit200

Need a linkedin and facebook page made for me. On the facebook page, I need 50k real likes, no bots or robots, etc. Project would be started on Saturday and would like to get done by June 15th.

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Linkedin

Xem thêm: linkedin likes, 50k likes page, oit200, 50k page, need 50k likes, facebook 50k, likes 50k, june 2012, project linkedin, custom facebook page, setup project custom form, setup project custom, linkedin bots, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 281 nhận xét ) Brooklyn, United States

Mã Dự Án: #1666922

1 freelancer đang chào giá trung bình $750 cho công việc này

niwomb1

Hired by the Employer

$750 USD trong 14 ngày
(750 Đánh Giá)
8.3