Đã Hủy

Đánh máy Job by elagitul

Type text in TextEditor from this video (speech) [url removed, login to view] . Your price?

p.s: then the same thing for ten videos

Kỹ năng: Đánh máy

Xem thêm: videos custom, text speech project, speech text project, type text texteditor, custom text speech, speech text video, watch custom, watch project, custom video text, custom videos, custom texteditor, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, custom youtube videos, custom youtube, youtube video custom, project speech, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Zolamby, Russian Federation

Mã Dự Án: #1666971

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

HoneyMel

Hired by the Employer

$30 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0