Đã Trao

Android, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Hỗ trợ màn hình, PDF Job by vipin536

i am student asu and im an android developer if u want i can develop it give u bck in an day please send me the project

Kỹ năng: Android, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Hỗ trợ màn hình, PDF

Xem thêm: bck, custom android, android student, android custom, asu, alfresco custom develop bid, 100000 emails day send, develop deal day website, project student

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) tempe, United States

Mã Dự Án: #1666982

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

devind2

Hired by the Employer

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
1.6