Đã Hủy

AJAX Job by yallakora

PLEASE DON"T ACCEPT

I am a friend of the client in project:

Database design & representation via Ruby

Please chat with him through here or mail kimosrolling2005

Kỹ năng: AJAX

Xem thêm: yallakora, ruby chat, project friend, chat client database, custom mail client, custom chat client, project ruby, client mail database, custom chat, ruby project, ruby database design, mail database client, database design project, custom psd web design, custom paint logo design, database design ruby, custom capture page design, custom splash page design, cmos amp design project

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Cairo, Egypt

Mã Dự Án: #1666999

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

mohamedmagdyaly

Hired by the Employer

$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
3.0