Đã Trao

Sản xuất hoạt họa, Bao bì & Đóng gói, Thiết kế đồ họa, iPhone, Word Job by KindBrew888

Create a game for iPhone application in which animation of real life employees of our brewery winery and distillery serve drinks to customers in a root beer tapper format trying to get drinks to customers while dodging dogs, forklifts, shot guns, marshmallow gun fire, drunk bikers and roudy customers.

Kỹ năng: Sản xuất hoạt họa, Bao bì & Đóng gói, Thiết kế đồ họa, iPhone, Word

Xem thêm: animation custom, fire animation, winery, guns, gun, beer, Custom animation, fire iphone, custom iphone game, shot animation, animation shot, Custom Game, animation fire, gun animation, create animation iphone, beer animation, iphone application custom, forklifts, drunk game, beer iphone game iphone, beer iphone, iphone animation format, life iphone application, drunk, project custom control add net

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Nantucket, United States

Mã Dự Án: #1667809

1 freelancer đang chào giá trung bình $500 cho công việc này

DMWVCS

Hired by the Employer

$500 USD trong 20 ngày
(20 Đánh Giá)
5.2