Đã Hủy

Hỗ trợ khách hàng, Hỗ trợ màn hình, Hỗ trợ kĩ thuật Job by sureshaithas

I CAN WORK FOR YOU

Kỹ năng: Hỗ trợ khách hàng, Hỗ trợ màn hình, Hỗ trợ kĩ thuật

Xem thêm: custom foundry freelance work, type work school year, type work office, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Hyderabad, India

Mã Dự Án: #1668000

1 freelancer đang chào giá trung bình €15 cho công việc này

sureshshetty

Hired by the Employer

€15 EUR / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0