Đang Thực Hiện

Bán hàng Job by GuyDonohue

I need you to get people to advertise on my website with they logo and website address

my website [url removed, login to view]

need 100 per day customers

Kỹ năng: Bán hàng

Xem thêm: advertise project, guydonohue, setup project custom form, setup project custom, advertise website project, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Hereford, United Kingdom

Mã Dự Án: #1668548

1 freelancer đang chào giá trung bình £100 cho công việc này

zawadi2008

Hired by the Employer

£100 GBP trong 130 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0