Đang Thực Hiện

Đọc bông, Dịch thuật Job by KellyParsons

To translate Teacher Resource material into Danish

Kỹ năng: Đọc bông, Dịch thuật

Xem thêm: translate danish, translate project, teacher resource, danish translate, setup project custom form, setup project custom, translate material, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Wrexham, United Kingdom

Mã Dự Án: #1668642

Đã trao cho:

JoanNeilsen

Hired by the Employer

£377 GBP trong 8 ngày
(4 Đánh Giá)
4.7