Đã Trao

Dịch thuật Job by inoran95

hello there...

hemh, i am a new boy here.

may be you can be my senior.

i'm from indonesia actually, and maybe i can translate an article into good inddonesian language.

or maybe from indonesian into english language.

please, hire me. thank you.

Kỹ năng: Dịch thuật

Xem thêm: translate indonesian, translate indonesia english, translate english indonesia, may, indonesian english, indonesian article, indonesia english, english indonesian, english indonesia, english indonesian translate, language indonesian, project indonesia, translate english indonesian language, translate project, senior project, translate indonesian language, indonesia language, project english language article, english translate indonesia, article english indonesia, english indonesia article, translate article english indonesia, article translate indonesia english, translate hello indonesian, language indonesia

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Mlati, Indonesia

Mã Dự Án: #1681424

1 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

Charles537

Hired by the Employer

$35 USD trong 15 ngày
(52 Đánh Giá)
6.7