Đã Trao

Dịch thuật Job by inoran95

hello there...

hemh, i am a new boy here.

may be you can be my senior.

i'm from indonesia actually, and maybe i can translate an article into good inddonesian language.

or maybe from indonesian into english language.

please, hire me. thank you.

Kĩ năng: Dịch thuật

Xem nhiều hơn: translate indonesian, Translate indonesia english, translate english-indonesian, translate english indonesia, may, indonesian english, indonesian article, indonesia english, english indonesian, english indonesia, English indonesian translate, language indonesian, project indonesia, translate english indonesian language, can translate article english, translate project, senior project, translate indonesian language, translate english indonesia indonesia, indonesia language, project english language article, english translate indonesia, article english indonesia, english indonesia article, translate article english indonesia

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Mlati, Indonesia

ID dự án: #1681424

1 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

Charles537

Hired by the Employer

$35 USD trong 15 ngày
(52 Nhận xét)
6.7