Đã Trao

Lập trình C++, Thiết kế trang web Job by UROOJASLAM

i'm doind my graduation which is in progress .. i'm free for now so i thought i should b enhancing my skills with little projects

Kỹ năng: Lập trình C++, Thiết kế trang web

Xem thêm: my graduation, graduation, setup project custom form, setup project custom, graduation projects, deployment project custom message, free graduation project, cool little projects, graduation project , dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) karachi, Pakistan

Mã Dự Án: #1697779

0 freelancer đang chào giá trung bình ₱ cho công việc này

technosystem

Hired by the Employer

₱1200 PHP trong 30 ngày
(157 Đánh Giá)
9.3