Đang Thực Hiện

Viết sách Job by Jskpolo

Hi Anthony,

You bid on my book project. Cross between Hunter Thompson and Dan

Millman. Like your sense of humor. Can we talk on skype?

best,

Jonathan email jskpolo@[url removed, login to view] cell phone 617 877 0707

Kỹ năng: Viết sách

Xem thêm: earthlink net, earthlink, hunter, humor book, net project skype, project phone book, book project, hunter email, sense humor, phone book project, setup project custom form, setup project custom, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, deployment project custom message, cell phone project, setup project custom user interface, email hunter, project css best organization, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #4539599

Đã trao cho:

anthonyjordan

Hired by the Employer

$30 USD trong 60 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0