Đã Trao

Android, Java, Mobile App Development Job by Tallia

android app explaination

Kỹ năng: Android, Java, Mobile App Development

Xem thêm: custom gps app android, custom radio app android, magazine app android project, custom android app, project management app android, project quote app android, project app android

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) manchester, United Kingdom

Mã Dự Án: #4539661

1 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

Rajkalyan

Hired by the Employer

$40 USD trong 1 ngày
(46 Đánh Giá)
5.7