Đang Thực Hiện

Viết sách Job by Jskpolo

Hi you wrote to say you would be interested in writing my book, a cross of Hunter Thompson and Dan Millman. Would like to speak by phone before I commit.

best,

Jonathan cell 617 877 0707 email jskpolo@[url removed, login to view]

Kỹ năng: Viết sách

Xem thêm: earthlink net, earthlink, best custom writing, hunter, project phone book, hunter email, phone book project, deployment project custom message, cell phone project, best bluetooth phone application, best cisco phone asterisk, email hunter, dotproject project custom sort, best rated phone software

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #4539758

1 freelancer đang chào giá trung bình $13 cho công việc này

Eyewalk

Hired by the Employer

$13 USD / giờ
(20 Đánh Giá)
5.3