Đang Thực Hiện

Tiếp thị qua Email, PayPal API, PHP Job by vickyyyke

paypal api expert needed

description - we are getting a problem with our paypal gateway.. need to fix it asap

Kỹ năng: Tiếp thị qua Email, PayPal API, PHP

Xem thêm: need drupal expert fix webform problem, project need fix magento, custom gateway, paypal gateway api, need fix problem, fix card problem paypal, fix ie7 problem home page, deployment project custom license number, dotproject project custom sort, fix apache problem linux, custom paypal api, need work asap, fix pagination problem

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Dubai, United Arab Emirates

Mã Dự Án: #4540655

Đã trao cho:

cfcinfotech

Hired by the Employer

$40 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
2.8