Đang Thực Hiện

Nhập liệu, Khai thác dữ liệu Job by agonma

Dear Joseph.

Here is the next task. Details resp. file will come by mail.

Kind Regards

Thomas

Kỹ năng: Nhập liệu, Khai thác dữ liệu

Xem thêm: joseph, agonma, setup project custom user interface, french translation kind regards, kind regards translation japanese, kind regards francais, project vba mail task examples, kind regards italian, kind regards translation french, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 319 nhận xét ) Munich, Germany

Mã Dự Án: #4541682

Đã trao cho:

yourjmr

Hired by the Employer

$35 USD trong 2 ngày
(107 Đánh Giá)
5.4