Đang Thực Hiện

Thiết kế đồ họa, HTML, MySQL, PHP, Thiết kế trang web Job by mmfnduk

Redesigning the functionality of a Wordpress theme we purchased, to match another website you worked on for us.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: mmfnduk, redesigning wordpress, match website wordpress theme, wordpress theme match website

Về Bên Thuê:
( 203 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #4541984

Đã trao cho:

WebGeniuz

Hired by the Employer

$85 USD trong 2 ngày
(78 Đánh Giá)
6.8