Đã Trao

Xử lí dữ liệu, Excel, Leads, Web Scraping, Tìm kiếm web Job by sidraqazi00

I am looking for job in which i can type the data in.

Kỹ năng: Xử lí dữ liệu, Excel, Leads, Web Scraping, Tìm kiếm web

Xem thêm: data type job, looking data entrynumerical job, looking data entry job

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #4542054

1 freelancer đang chào giá trung bình $12 cho công việc này

Innovative116

Hired by the Employer

$12 USD / giờ
(102 Đánh Giá)
6.9