Đã Trao

Research Writing, Nghiên cứu khoa học, Statistics Job by wissamsaleh

I would like help in the following assignment of financial econometrics. The deadline is in two days. Please check it out and let me know

Kỹ năng: Research Writing, Nghiên cứu khoa học, Statistics

Xem thêm: econometrics financial project, financial econometrics, econometrics project, project financial econometrics, financial econometrics project, please check generator status, dotproject project custom sort, please check download link

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Cairo, Egypt

Mã Dự Án: #4542272

1 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

statistics911

Hired by the Employer

$300 AUD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0