Đã Trao

Sản xuất hoạt họa, Minh họa, Đồ họa chuyển động, Voice Talent Job by kimbarrett

We have 13 child care facilities and want to do a few videos using your whiteboard technique to promote our centers.

Kỹ năng: Sản xuất hoạt họa, Minh họa, Đồ họa chuyển động, Voice Talent

Xem thêm: custom whiteboard, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, promote website using powerpoint, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) New Bern, United States

Mã Dự Án: #4542292

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

maaddism

Hired by the Employer

$30 USD trong 60 ngày
(20 Đánh Giá)
5.3