Đã Hủy

Javascript, jQuery / Prototype, Objective C Job by micromaster1

We are interested in hiring you full time, please reply with your mobile number.

Kỹ năng: Javascript, jQuery / Prototype, Objective C

Xem thêm: micromaster1, project pda mobile, purchasing mobile number, dotproject project custom sort, mobile number database purchase, project sms mobile, mobile number tracker

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) 10Th Of Ramadan City, Egypt

Mã Dự Án: #4542741

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

elnaqah

Hired by the Employer

$30 USD trong 30 ngày
(2 Đánh Giá)
3.7