Đã Trao

Photoshop Job by batool12

hey i wanna do Photoshop on few pix just want to remove the text and and change background who can help me and how dose those work and what do i have to can explain me plz

Kỹ năng: Photoshop

Xem thêm: photoshop pix, photoshop remove background text, photoshop background remove project, remove background text photoshop, remove background project, project background remove, dotnetnuke custom help system, remove background text, custom ning background color, custom desktop background designer, dotproject project custom sort, change pix, change background photoshop

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United Kingdom

Mã Dự Án: #4543102

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

best1

Hired by the Employer

$30 USD trong 5 ngày
(10 Đánh Giá)
6.6