Đã Trao

Adobe Flash, Thiết kế đồ họa, MySQL, PHP, Thiết kế trang web Job by simran6262

Implementing new hierarchical +Clustering Routing protocol for mobile wireless sensor network and compare the performance with leach-mobile routing protocol. My project should be implemented in NS2.

Kỹ năng: Adobe Flash, Thiết kế đồ họa, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: sensor network, implementing project, mobile network ns2, leach routing protocol, wireless ns2, clustering ns2, leach protocol, wireless sensor network project, leach, routing project ns2, wireless sensor project, ns2 project routing, protocol ns2, ns2 wireless sensor network, ns2 wireless, ns2 protocol, compare project, setup project custom form, setup project custom, ns2 routing, deployment project custom message, project ns2, ns2 project, ns2 routing protocol, wireless project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #4543691

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹10000 cho công việc này

esolzsales

Hired by the Employer

₹10000 INR trong 10 ngày
(483 Đánh Giá)
9.7