Đã Trao

Đánh máy, Nhập liệu, Photoshop, Resumes Job by rikkodeluna

i dont know where to star or what to do so please i need guidance

Kĩ năng: Đánh máy, Nhập liệu, Photoshop, Resumes

Xem nhiều hơn: web service project custom fields sharepoint, project custom button image, deployment project custom message, need people know php mssql, setup project custom user interface, deployment project custom license number, dotproject project custom sort, need script people dont cheat ptc site

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Parang Marikina City, Philippines

ID dự án: #4544125

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

weblazer

Hired by the Employer

$30 USD trong 2 ngày
(72 Nhận xét)
7.3