Đã Hủy

Quảng cáo trên Facebook, Freelance, Tiếp thị qua Internet, Nghiên cứu thị trường Job by kayejavier

Hi! I'm from Philippines,i saw that you are a seller of any memorabilla with sign of big stars in different kind of sportI hope you will read this message [url removed, login to view] can reach me here

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Freelance, Tiếp thị qua Internet, Nghiên cứu thị trường

Xem thêm: philippines project, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, asap philippines, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Imus, Philippines

Mã Dự Án: #4544152

1 freelancer đang chào giá trung bình $173 cho công việc này

dataworker2009

Hired by the Employer

$173 USD trong 2 ngày
(150 Đánh Giá)
7.2