Đã Trao

Minh họa Job by chetanrawat2009

I am chetan singh rawat and i love to sketch i have been sketching since 12 years n doing a animation course in Chennai .i love to create cartoons n characters if you are interested i would send you ma work

Kỹ năng: Minh họa

Xem thêm: create cartoons, animation custom, sketching, sketch animation, custom animation, project sketch, animation cartoons, sketching animation, animation love, animation sketch, love animation, chetan project, project chennai, sketch project, may animation, project cost cartoons, deployment project custom message, sketch cartoons, free create scorm course, custom shirt create software, create golf course, project cartoons, custom characters, dotproject project custom sort, cartoons characters

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Chennai, India

Mã Dự Án: #4544482

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1500 cho công việc này

memorydictionary

Hired by the Employer

₹1500 INR trong 7 ngày
(79 Đánh Giá)
6.0