Đã Trao

.NET, AJAX, Lập trình C#, Sharepoint, SQL Job by pvenu55venu

Microsoft certified professional with 5 years of IT experience in top class IT companies and 8 years relevant experience in SharePoint...currently working as SharePoint Solution Architect. I have a team of high class professionals ready to deliver quality services to the customers. less

Kỹ năng: .NET, AJAX, Lập trình C#, Sharepoint, SQL

Xem thêm: project professionals, sharepoint services, microsoft certified, architect f, microsoft certified professionals, sharepoint 2013 project, professional architect, custom sharepoint, sharepoint solution, sharepoint companies, microsoft certified companies, companies sharepoint, architect services, setup project custom, deployment project custom message, sharepoint services project, quality services solution, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

Mã Dự Án: #4545508

1 freelancer đang chào giá trung bình $80 cho công việc này

ShamilS

Hired by the Employer

$80 USD trong 2 ngày
(29 Đánh Giá)
7.1