Đã Trao

.NET, AJAX, Lập trình C#, Sharepoint, SQL Job by pvenu55venu

1 freelancer đang chào giá trung bình $80 cho công việc này

ShamilS

Hired by the Employer

$80 USD trong 2 ngày
(29 Đánh Giá)
7.1