Đang Thực Hiện

Android, Java, Mobile App Development, PHP, Kiến trúc phần mềm Job by XchangAbility

milestone #1 Custom project

Kỹ năng: Android, Java, Mobile App Development, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: custom project may 2012, custom project may, custom project manager, custom project managment, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét ) Draper, United States

Mã Dự Án: #4545926

Đã trao cho:

biddyweb

Hired by the Employer

$20 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
6.0