Đang Thực Hiện

Lập trình C++, Kiến trúc phần mềm Job by XchangAbility

Custom Project May 22 2013 11:55:14

Kỹ năng: Lập trình C++, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: may, custom project may, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét ) Draper, United States

Mã Dự Án: #4545938

Đã trao cho:

Alexod

Hired by the Employer

$20 USD / giờ
(21 Đánh Giá)
6.3