Đang Thực Hiện

AJAX, HTML5, Javascript, MySQL, node.js Job by XchangAbility

Custom Project May 22 2013 12:01:29

Kỹ năng: AJAX, HTML5, Javascript, MySQL, node.js

Xem thêm: may, custom project may, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, project 500, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét ) Draper, United States

Mã Dự Án: #4545957

Đã trao cho:

JCMais

Hired by the Employer

$2700 USD trong 5 ngày
(2 Đánh Giá)
4.6