Đang Thực Hiện

Android Job by klingon2413

create json backed RESTful web service and put on [url removed, login to view]

Kỹ năng: Android

Xem thêm: restful, json project, web service restful json, json restful, restful web service, json web service, web service json, restful json service, restful json

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Sewell, United States

Mã Dự Án: #4546022

Đã trao cho:

NicheMobile

Hired by the Employer

$100 USD trong 3 ngày
(4 Đánh Giá)
5.1