Đã Trao

Linux Job by surjyendu

name server n user authenication n accounting server

Kỹ năng: Linux

Xem thêm: custom name server, online project software accounting, accounting software user manual, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Cuttack, India

Mã Dự Án: #4546168

1 freelancer đang chào giá trung bình $80 cho công việc này

websupportvw

Hired by the Employer

$80 USD trong 30 ngày
(1 Đánh Giá)
1.6