Đã Trao

AJAX, Javascript, MySQL, PHP, Kiến trúc phần mềm Job by surjyendu

software for small/medium ISP

Kỹ năng: AJAX, Javascript, MySQL, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: small software project needed, software project small, small software project net, paid small software projects, small isp, small software company website, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Cuttack, India

Mã Dự Án: #4546239

1 freelancer đang chào giá trung bình $215 cho công việc này

rajeshsonisl

Hired by the Employer

$215 USD trong 30 ngày
(409 Đánh Giá)
7.0