Đã Trao

Đánh máy, Nhập liệu Job by rhariharan33

I have typing speed 50wpm. I am interested to work data entry work.

Kỹ năng: Đánh máy, Nhập liệu

Xem thêm: work data project, data entry free wpm, data entry avg wpm, project profile data entry, 50wpm

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #4547444

1 freelancer đang chào giá trung bình $10 cho công việc này

alwayswrite01

Hired by the Employer

$10 USD / giờ
(19 Đánh Giá)
4.8