Đã Trao

Android Job by deepanshu11

contact me at deepanshu11madan@[url removed, login to view],I have an app dev project for you!

Kỹ năng: Android

Xem thêm: custom control inside project, custom case electronic project, custom ssh tunnelling project, dotproject project custom sort, iphone project organizer app

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) new delhi, India

Mã Dự Án: #4547458

1 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

MCAabhinavS

Hired by the Employer

$300 USD trong 30 ngày
(2 Đánh Giá)
2.9