Đang Thực Hiện

.NET, HTML5, Java, SQL Job by rapidtrade

Doing tasks on the IPad and Andriod versions. Using J query. HTML 5. Visual Studio.

Kỹ năng: .NET, HTML5, Java, SQL

Xem thêm: j query, 2013 query, visual studio 2013, project andriod, andriod html, ipad andriod, custom visual studio project, andriod project

Về Bên Thuê:
( 131 nhận xét ) Johannesburg, South Africa

Mã Dự Án: #4547690

Đã trao cho:

thelogosvision

Hired by the Employer

$1530 USD trong 1 ngày
(54 Đánh Giá)
8.5