Đã Trao

Article Writing, Nhập liệu, Tiếp thị qua Internet, Bán hàng, Dịch thuật Job by nunziasorrentino

Hi Fanta,

I'm an Italian native speaker, graduated in English and Slavonic studies and I would like to take care of your articles. Pls give me some more info.

Pozdrawiam,

Nunzia Sorrentino

Kỹ năng: Article Writing, Nhập liệu, Tiếp thị qua Internet, Bán hàng, Dịch thuật

Xem thêm: italian speaker, speaker italian, native pls, pls give project, articles english italian, graduated project, english italian articles, italian english project, project management day care, deployment project custom message, italian native speaker, write project management articles, graduated english, project work articles marketing, native italian speaker, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Torre del Greco, Italy

Mã Dự Án: #4548222

1 freelancer đang chào giá trung bình €350 cho công việc này

FantaT

Hired by the Employer

€350 EUR trong 3 ngày
(3 Đánh Giá)
2.2