Đã Trao

Nhập liệu, Excel, Nghiên cứu Job by yhanix

I can details in internet and type it in spreadsheet

Kỹ năng: Nhập liệu, Excel, Nghiên cứu

Xem thêm: custom spreadsheet, sharepoint custom field type, plone custom content type, craislist type internet sites, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Manila, Philippines

Mã Dự Án: #4548618

1 freelancer đang chào giá trung bình ₱1300 cho công việc này

Innovative116

Hired by the Employer

₱1300 PHP trong 3 ngày
(116 Đánh Giá)
6.9