Đã Hủy

HTML5, PHP, WordPress Job by egpc

Wordpress site, fix for "load more posts" button using AJAX (infinite scroll plugin perhaps). It currently works with /page/2 page/3 etc, but when using ajax wont work because it is setup using multiple queries.

Kỹ năng: HTML5, PHP, WordPress

Xem thêm: wordpress load posts, project setup fix, fix project setup, load posts wordpress, ajax load posts, infinite ajax scroll, wordpress ajax fix plugin, infinite scroll ajax, ajax posts wordpress, queries wordpress, ajax load posts wordpress, load posts wordpress ajax, wordpress ajax load, wordpress scroll infinite, wordpress scroll ajax, wordpress plugin scroll, wordpress multiple page posts, scroll posts wordpress, scroll project, wordpress queries, deployment project custom message, ajax wont work wordpress, ajax scroll, scroll ajax, custom scroll

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) rio de janeiro, Brazil

Mã Dự Án: #4549345

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

spirokovac

Hired by the Employer

$30 USD trong 1 ngày
(39 Đánh Giá)
5.1