Đã Hủy

PHP Job by rakeshsanghavi

Did not see you that you awarded me a project 3 weeks ago, I was away due to some reason .

let me know if you want to work with me

my Skype id : greatprit

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: awarded me, custom foundry freelance work, work skype, french translation want know, project turkey want visit, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Nashik, India

Mã Dự Án: #4549450

1 freelancer đang chào giá trung bình $10 cho công việc này

rambowking

Hired by the Employer

$10 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0