Đang Thực Hiện

.NET, Lập trình C# Job by ziji

work on the existing project with pdf image processing

Kỹ năng: .NET, Lập trình C#

Xem thêm: existing project, project image processing, project desciption image processing, image processing pdf, image processing matlab project, image processing project, image processing graduation project

Về Bên Thuê:
( 80 nhận xét ) Zarechny, Russian Federation

Mã Dự Án: #4549727

Đã trao cho:

plsoft13

Hired by the Employer

$500 USD trong 45 ngày
(2 Đánh Giá)
4.1